Szukaj Tarliska Górnej Raby - KIK/37
Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji

logo-KRR-ratujmyrzeki.jpg
Data / Czas
 
Aktualności 2024
PoWtŚrCzPiSoNi
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Witaj
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
KIK/37 "Tarliska Górnej Raby"
/ poniedziałek 23 stycznia 2012 - 13:09:26 //


(aktualizacja: 2015-09-22)

Instytucją Realizującą jest Stowarzyszenie "Ab Ovo", którego statutowym celem jest ochrona i kształtowanie środowiska rzek górskich dla odzyskania podmiotowości dolin rzecznych i możliwości zrównoważonego ich rozwoju.
Projekt jest realizowany w latach 2012 - 2016, na podstawie Umowy nr URP/SPPW/2.2/KIK/37 (wraz z aneksami), a jego całkowita wartość wynosi aktualnie 4845871,81 PLN (1378697,00 CHF). Jest współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w wysokości 90% wartości projektu (1240827,00 CHF).
Partnerem projektu jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, właściciel wód płynących w obszarze województwa małopolskiego i podkarpackiego. Projekt jest realizowany we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie z poparciem Wojewody Małopolskiego.

Celem projektu jest odzyskanie podmiotowości rzeki Raby i jej doliny w obszarze pomiędzy uregulowanymi jej odcinkami, związanymi z zabudową jej brzegów i obszarów zalewowych. Zabudowa ta spowodowała szkody w środowisku, z których główne zidentyfikowano jako:
  • pogorszenie stanu środowiska życia ryb, objawiające się wysokimi temperaturami wody w lecie, powodujące zanik występowania charakterystycznych gatunków,
  • pogorszenie retencji korytowej rzeki i jej dopływów, objawiające się wcinaniem się koryt do nieprzepuszczalnych podłoży i uproszczeniem cech geomorfologicznych,
  • zmiany w zasięgu i w składzie gatunkowym zabudowy biologicznej terenów zalewowych, ograniczające zasięg lasów łęgowych i powodujące zanik charakterystycznej roślinności podwodnej i nadbrzeżnej, oraz brak grubego rumoszu drzewnego w korytach.
Wobec powyższego, celami cząstkowymi projektu staje się:
  1. odbudowa naturalnego, aluwialnego koryta rzeki i jej dopływów w obszarze działania,
  2. odtworzenie i ochrona terenów zalewowych w aspekcie retencji korytowej i zabudowy biologicznej, a pośrednio
  3. obniżenie maksymalnych temperatur wody w lecie, limitujących bytowanie charakterystycznej fauny wodnej.
Tak urządzony odcinek rzeki o znaczącej długości będzie równocześnie służył ciągłości procesów geomorfologicznych i przyrodniczych na jej sąsiadujących, zabudowanych odcinkach.
Obszar realizacji projektu, to dolina rzeki Raby pomiędzy Lubniem a Stróżą oraz potoki Krzczonówka i Trzebuńka w Krzczonowie i Stróży. Zakres geograficzny projektu traktowany jako teren, którego będą dotyczyć szkolenia i na którym wykorzystane będą doświadczenia uzyskane w realizacji projektu to teren objęty działaniem RZGW Kraków, czyli w przybliżeniu teren województw małopolskiego i podkarpackiego, czyli regionalny.

Rekultywacja terenu polegać będzie na przebudowie dwóch zapór przeciwrumowiskowych i usunięciu niepotrzebnych umocnień brzegowych. W ślad za tym postępować będzie odpowiednia zabudowa doliny, polegająca na wymianie gruntu na skraju zagospodarowania na grunt skalisty (ochrona granicy terenu zalewowego w miejsce usuniętych zabezpieczeń brzegu rzeki) oraz na dostarczaniu odpowiednich ilości żwiru do koryta dla zapewnienia ciągłości procesów korytowych. Równolegle postępować będzie rekultywacja polegająca na właściwej zabudowie biologicznej terenów zalewowych. Całość zamierzenia jest innowacyjna na terenie Polski, chociaż ma pierwowzory w Unii Europejskiej. Inwestycje budowlane są konieczne dla zrównoważenia bezpieczeństwa terenów przyległych do doliny rzeki dawniej chronionych umocnieniami brzegowymi, które muszą być rozebrane w celu umożliwienia swobodne kształtowanie koryta naturalnej rzeki górskiej.
Projekt zawiera organizację serii szkoleń z zakresu utrzymania rzek, zabudowy biologicznej dolin rzecznych, geomorfologii stosowanej, gospodarki przestrzennej i naturalnej retencji dolinowej jako profilaktyki przeciwpowodziowej. Ponadto konieczne jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu, oraz wielokryterialnej analizy obejmującej ochronę środowiska, równość społeczną, aktywność gospodarczą i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych przed i w trakcie realizacji projektu.
W rezultacie realizacji projektu oczekujemy poprawy środowiska rzeki górskiej mierzone następującymi parametrami:
  • obniżenie maksymalnych temperatur wody w lecie do poziomu zbliżonego do wymaganego rozporządzeniem ministra środowiska (Dz.U.02.176.1455)
  • poprawa oceny hydromorfologicznej (stan dobry wymagany Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE) ocenianej według normy PN-EN 14614:2008, w tym odzyskanie odcinka rzeki o korycie wielonurtowym, przydatnym dla odbycia tarła i skutecznego wychowania narybku ryb łososiowatych.
  • uzyskanie terenów zalewowych w granicach wody 0,1% całkowicie zabezpieczonych przed szkodami powodziowymi na odcinku od Lubnia do Pcimia, o prędkościach wód powodziowych umożliwiających sedymentację pozakorytową,
  • usunięcie z odcinka doliny Raby Lubień - Stróża ekspansywnych gatunków roślin egzotycznych (głównie rdestowiec i robinia) oraz przebudowa gatunkowa drzewostanu i szuwarów do stanu akceptowalnego.
Ponadto celem projektu jest dokonanie rozpowszechnienia dobrych praktyk utrzymania rzek górskich wśród projektantów i wykonawców oraz urzędników administracji różnego szczebla.

Postępy Projektu można prześledzić w zakładkach Terminarz wydarzeń oraz Aktualności. Bardziej szczegółowe omówienie częściowych rezultatów Projektu znajduje się w raportach i Plikach do pobrania.


Idź do strony  1 2 3 ... 28 29 [30]
Czas generowania: 0.3971 sek., 0.0113 z tego dla zapytań. Zapytań do bazy danych: 22. Użycie pamięci: 684,176B